Удружење жена Србије и Русије

„Матрона“

непрофитна организација


SFbBox by diaita

Serbian Belarusian Czech English French German Greek Italian Latvian Macedonian Portuguese Russian Spanish

За уплате у ДИН:

PIB 108639871
Маtični brој 28151845
Сврха уплате: Донација
Прималац: Удружење Матрона, Виноградска 37Д, Београд
Текући рачун: 285 – 2085090000005 - 98

За уплате у EUR:

ACC NAME: MATRONA,VINOGRADSKA 37D
IBAN: RS35285208120989564853
SWIFT:SABRRSBG
BANK:SBERBANK SRBIJA AD
BELGRADE, SERBIA

За уплате у USD: 

ACC NAME: MATRONA,VINOGRADSKA 37D
IBAN:
RS35285208120989564950 SWIFT:SABRRSBG
BANK:SBERBANK SRBIJA AD
BELGRADE, SERBIA

За уплате у RUB: 

ACC NAME: MATRONA,VINOGRADSKA 37D
IBAN:
RS35285208120989565047 
SWIFT:SABRRSBG
BANK:SBERBANK SRBIJA AD
BELGRADE, SERBIA

За донације у роби/стварима:

"Матрона"

Виноградска 37Д
11070 Нови Београд, Србија

 

Copyright Nikola © 2014. All Rights Reserved.