Удружење жена Србије и Русије

„Матрона“

непрофитна организација


SFbBox by diaita

Serbian Belarusian Czech English French German Greek Italian Latvian Macedonian Portuguese Russian Spanish

Нови Сад, Сремски Карловци, Жабаљ и Темерин

Naš karavan pomoći pred Novogodišnje praznike stigao je i do dečijeg sela a kasnije su pokloni zajedno sa našom prijateljicom Anom,koja vedi jedan sjajan projekat "Podrška biološkim porodicama".Ana i svi njeni sradnici imaju sjajne rezultate u svom radu i evo šta su nam oni ispričali u svom humanom radu.

"У оквиру услуга намењеним широј друштвеној заједници у  Дечјем  селу се реализују пројекти подршке биолошким породицама.

Пројекат „Јачање породице“ је почео са реализацијом у фебруару 2012. године,

а „Породични сарадник“ септембар 2013. године.

Пројекти имају за циљ спречавање издвајања деце из њихових биолошких породица кроз пружање психосоцијалне подршке.

У оквиру пројекта породицама и деци која су у стању социјалне потребе пружа се широк спектар различитих услуга, а све са циљем оснаживања породице до степена самоодрживости. Рад са породицама се обавња на терену тј. у њиховим домовима.

Програм подршке породици се састоји од пакета услуга за подршку породицама и заједницима да преузму одговорнсот

да заштите и старају се о својој деци, као и да охрабри доносиоце одлука на вишим инстанцама власти да испуне своје обавезе,

да поштују, заштите и испуне права деце.

Пакет услуга подразумева:психосоцијалну подршку(континуиране групне активнсоти за родитеље и децу,

одлазак деце на летовање...), материјалну подршку (пакети хране, хигијене, гардеробе...),

здравтсвену подршку (саветодавни разговори у циљу подизања свести о важности редовног одласка код лекара,

плаћање прегледа по потреби, бесплатни стоматослошки прегледи за кориснике...),

едуактивна подршка (индивидуално и групно учење, школски пакети за сву децу шкослког узраста, сарадња са школама),

економско оснаживање (упис одраслих чланова на курсеве у скалду са њиховим интересовањима,

куповина материјала за започињање приватног посла, едуакције о писању CV, комуникацијске вештине...),

правну подршку (исходовање личних докумената, информнисање породице о њиховим правима...).

Током четири године реализације ових пројеката кроз услугу је прошло 210 породица односно 580 деце.

Read 2284 times

Copyright Nikola © 2014. All Rights Reserved.